infolinia
Laserowej Korekcji Wzroku

607 668 022

20 lat Wrocławskiego Eye - Laser Center

Poznaj naszą historię

2000

powstanie Wrocławskiego Eye – Laser Center sp.zo.o

2000

pierwsi na Dolnym Śląsku wprowadzamy technologię wykonywania zabiegów laserowej korekcji wady wzroku metodą LASIK

2003

pierwsi w Polsce wprowadziamy metodę ortokorekcji – niechirurgiczną korekcję krótkwozroczności zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

2004 & 2005

zorganizowanie pierwszych w Polsce seminariów dla lekarzy okulistów poświęcone metodzie ortokorekcji we współpracy z amerykańską kliniką Eye Care Associates oraz udziałem amerykańskich naukowców ze Satnów Zjednoczonych

2006

pierwsi w Polsce wprowadzamy nowoczesną procedurę stabilizującą stożek rogówki – zabieg ,,cross-linking”. Prof. Theo Seiler (Institute for Refractive and Oculoplastic Surgery, University of Zurich, Szwajcaria),twórca metody ,,croos -linking” był gościem w naszej klinice. Wtedy też przeprowadzono pierwsze zabiegi tak zwanego sieciowania włókień kolagenowych.

2007

porzeszerzenie zakresu oferowanych usług o korekcję zeza, mikrozabiegi oraz nowoczesną chirurgię zaćmy

2008

zmiana siedziby. Przeprowadamy się do przestronnie i nowocześnie urządzonych wnętrz w kamienicy przy ulicy Oławskiej 9.

2009

podpisujemy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach której świadczymy porady i świadczenia zabiegowe takie jak zabiegi usunięcia zaćmy, korekcję zeza, YAG– kapsulotomię, irydotomię.

2010

zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i poszerzenie zakresu usług diagnostycznych o badanie OCT oraz badanie angiografii fluoresceinowej

2013

zakup jednego z najnowocześniejszych na świecie laserów excimerowych, przeznaczonego do korekcji wad wzroku

2013

Wrocławskie Eye – Laser Center sp.zo.o wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością według normy PN -EN ISO 9001:2009

2014

Wrocławskie Eye – Laser Center zostało docenione w Rankingu firm Diamenty Forbesa To prestiżowe wyróżnienie dla najwyżej wycenianych i najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.

2014

Wrocławskie Eye – Laser Center sp.zo.o wprowadziła i stosuje System Zarządzania Środowiskowego według normy PN -EN ISO 14001 – 2005 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N – 18001 – 2004.

2015

podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanej w wiekiem (AMD) w ramach PROGRAMU LEKOWEGO

2016

zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych takich jak optyczny tomograf laserowy (OCT) , topograf rogówkowy niemieckiej firmy ZEISS umożliwiających niezwykle precyzyjną diagnostykę narządu wzroku