infolinia
Laserowej Korekcji Wzroku

607 668 022

Praca dla pielęgniarki

Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na stanowisko: Pielęgniarka

 

Oczekujemy:

  • doskonałych umiejętności komunikacyjnych
  • wysokiej kultury osobistej
  • sprawnej obsługi komputera
  • mile widziane doświadczenie na bloku operacyjnym
  • ważnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie Polski

Oferujemy:

  • pracę w sympatycznej atmosferze w nowoczesnej placówce medycznej
  • w przypadku braku doświadczenia w pracy na bloku zabiegowym – proponujemy szkolenie
  • atrakcyjne wynagrodzenie wsparte systemem motywacyjnym

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Oławska 9; Blok zabiegowy

Czekamy na Twoje dokumenty aplikacyjne.

Sposób składania dokumentów: elektronicznie (pliki pdf. lub doc) na adres: info@eyelaser.pl lub osobiście  w siedzibie ośrodka: Wrocławskie Eye – Laser Center sp.zo.o ; ul. Oławska 9; 50 – 123 Wrocław z dopiskiem: rekrutacja – pielęgniarka

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym

3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Wrocławskie Eye – Laser Center sp.zo.o. z siedzibą we Wrocławiu; kod pocztowy 50 – 123 przy ulicy Oławskiej 9 przez okres najbliższych 9 miesięcy.

(Brak wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych nie jest warunkiem możliwości ubiegania się o pracę. )