infolinia
Laserowej Korekcji Wzroku

607 668 022

Wrocławskie Eye Laser Center sp. z o.o. 

ul. Oławska 9
50-123 Wrocław

REJESTRACJA:
tel: 71 344 80 80

NIP: 897-16-12-514
Regon: 932071910

Działalność zarejestrowana pod numerem KRS: 0000058556 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy, wpłacony: 50 000,00 zł.

SANTANDER BANK
numer rachunku bankowego: 23 1090 2473 0000 0006 2402 1223

Nr księgi Rej. 000000002132

 

Zarząd

Valeri Borissov – Prezes Zarządu

 

Biuro/Sekretariat: