infolinia
Laserowej Korekcji Wzroku

607 668 022

Podstawowe wymagania jakie musi pacjent spełnić przed laserową korekcją wzroku:

 • wiek od 19 do 55 lat,
 • stabilna wada wzroku,
 • ogólnie dobry stan zdrowia.

Sytuacje, w których zabieg korekcji laserowej lepiej przełożyć na późniejszy termin:

 • ostre infekcje lub stany zapalne oczu – zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych,
 • ciąża i okres karmienia – zmiany hormonalne dotyczące tego okresu mogą mieć wpływ na wadę wzroku,
 • nasilone objawy alergii – znaczne utrudnienie przy przeprowadzaniu zabiegu,
 • obniżona odporność – wiąże się z większym ryzykiem infekcji lub powikłań pozabiegowych

Przeciwwskazania o charakterze stałym:

 • zaćma (zmętnienie soczewki),
 • odwarstwienie siatkówki,
 • cukrzyca i inne choroby metaboliczne,
 • zespół suchego oka,
 • stożek rogówki i inne zmiany rogówki.

Dzięki zabiegom laserowej korekcji można skorygować wady wzroku takie jak:

 • krótkowzroczność,
 • nadwzwroczność (wrodzona)
 • astygmatyzm,
 • oraz kombinacje tych wad.

Zabieg laserowej korekcji wad wzroku polega na zmianie układu optycznego rogówki, czyli przezroczystej tkanki z przodu gałki oka. Obecnie w naszej klinice zabieg przeprowadza się przy użyciu jednego lub dwóch laserów. Laser excimerowy zmienia kształt powierzchni rogówki w taki sposób, żeby prawidłowo zogniskować obraz w oku, natomiast przy pomocy lasera femtosekundowego lekarz okulista pracuje nad wewnętrznymi strukturami rogówki. W podobny sposób sklasyfikować zabiegi refrakcyjne – od najbardziej powierzchownych, jak np. metoda LASEK, kiedy ingerencja jest minimalna i wszystko odbywa się na powierzchni rogówki, aż do bardziej złożonych jak LASIK, FEMTOLASIK i SMILE. Poszczególne metody i ich przebieg nieznacznie się od siebie różnią, jednak istotnym jest fakt, że niezależnie od wybranej procedury, zabieg na jednym oku trwa około 4-5 minut.

⇒Ile czasu zajmuje powrót do zdrowia po zabiegu?

⇒Jak długo utrzymują się efekty?

⇒Czy są one na całe życie, czy wada może powracać?

Przebieg procesu rekonwalescencji różni się dla każdego pacjenta – zależy bowiem zarówno od rodzaju korygowanej wady, jak i od wybranej metody korekcji. W pierwszym tygodniu po przeprowadzeniu zabiegu stan widzenia może się wahać. Stan widzenia stabilizuje się wraz z postępem procesu gojenia rogówki. Przy krótkowzroczności w pierwszej kolejności poprawia się widzenie do dali, natomiast poprawę widzenia z bliska osiąga się stopniowo. Przy nadwzroczności jest odwrotnie – najpierw poprawia się widzenie z bliska, a dopiero później widzenie do dali. Pełna ostrość widzenia powraca zazwyczaj w ciągu 4-5 tygodni po zabiegu, jednak nieznaczne wahania ostrości widzenia mogą występować jeszcze przez okres do 6 miesięcy. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia jakichkolwiek komplikacji po zabiegu, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Zazwyczaj po dwóch dniach od zabiegu można podejmować codziennie aktywności, z ograniczeniem pracy przy komputerze. Dodatkowo w okresie miesiąca od przeprowadzenia zabiegu zaleca się, aby unikać opalania, korzystania z basenów, solarium, a także przebywania w zadymionych lub zakurzonych pomieszczeniach. Niewskazane jest również podejmowanie w tym okresie wzmożonego wysiłku fizycznego.

Efekty laserowej korekcji wzroku mają co do zasady stały charakter i sprowadzają się do całkowitej eliminacji wady. Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której należy powtórzyć zabieg.

Metoda LASEK nie wymaga głębszej ingerencji w warstwy rogówki, dzięki temu sam zabieg jest krótszy i bezpieczniejszy. Składa się z dwóch etapów – odseparowania nabłonka rogówki i kilka sekundowej korekcji wady za pomocą lasera excimerowego. Podczas zabiegu pacjent nie odczuwa bólu. Bardzo ważny jest też okres regeneracji – po zabiegu należy założyć odpowiednią soczewkę opatrunkową, którą zdejmuje się po 3–4 dniach. Powrót ostrości wzroku zależy od szybkości gojenia nabłonka, zwykle po 7–10 dniach pacjent widzi coraz lepiej. Metoda nie jest odpowiednia dla wszystkich, nie skorzystają z niej osoby z dalekowzrocznością, dużym astygmatyzmem i krótkowzrocznością powyżej – 4 -5 dpt. Nie pasuje ona również osobom, którym zależy na szybkim powrocie do dobrej ostrości wzroku.

Przy większych wadach wzroku, bardziej skomplikowanych, sprawdzą się metody LASIK albo FEMTO-LASIK. Te zabiegi są do siebie bardzo podobne – polegają na stworzeniu na powierzchni rogówki tzw. płatka rogówki, który się odchyla, a następnie laser excimerowy zmienia układ optyczny pod płatkiem. Różnią się jedynie sposobem wykonania płatka. W przypadku metody LASIK płatek jest wykonywany przez mikrokeratom, natomiast w metodzie FEMTOLASIK wykonuje go laser femtosekundowy. Podczas zabiegu pacjent nie odczuwa bólu. Jest to metoda odpowiednia dla pajentów z krótkowzrocznością, dalekowzrocznością oraz astygmatyzmem.

Przy metodzie SMILE laser femtosekundowy wycina bardzo cienką soczewkę w wewnętrznej warstwie rogówki, zostawiając małe cięcie w kształcie uśmiechu, przez które wyciągana jest soczewka wycięta wcześniej laserem. W tej metodzie w ogóle nie używa się lasera excimerowego – cały zabieg wykonywany jest laserem femtosekundowym. Po zabiegu metodą SMILE pacjent bardzo szybko może wrócić do swoich codziennych zajęć, ponieważ laser działa wewnątrz rogówki, nie naruszając jej zewnętrznej warstwy. Tą metodą można korygować średnie i duże wady krótkowzroczne i niewielki astygmatyzm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODA LASIK:

+ rodzaj korygowanej wady wzroku: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm + laserowanie odbywa się w głębszych warstwach rogówki, po oddzieleniu płatka rogówki mikrokeratomem. + po zabiegu zakłada się soczewkę opatrunkową na 1 noc + przez około 2 – 3 godziny po zabiegu może wystąpić lekko zamazane widzenie + zabieg wykonywany przy użyciu lasera excimerowego.

ZALETY:

+ pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych podczas zabiegu

+ w związku z tym, że laserowana powierzchnia znajduje się pod płatkiem rogówki ( którego grubość wynosi 120-140 mikronów), poprawa ostrości wzroku następuje już następnego dnia po zabiegu.

+ możliwość wykonania zabiegów obu oczu tego samego dnia

+ metoda LASIK jest dozwolona dla pilotów NASA w USA.

LASIK ma ponad 20 lat i jest bardzo popularną metodą laserowej korekcji wzroku na całym świecie.

WADY:

+ stworzenie płatka rogówki jest większą ingerencją w jej strukturę.

+ brak możliwości wykonania zabiegu przy cienkiej rogówce oka.

 

METODA FEMTO – LASIK:

+ rodzaj korygowanej wady wzroku: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm + laserowanie odbywa się w głębszych warstwach rogówki, po oddzieleniu płatka rogówki mikrokeratomem. + po zabiegu zakłada się soczewkę opatrunkową na 1 noc + przez około 2 – 3 godziny po zabiegu może wystąpić lekko zamazane widzenie + zabieg wykonywany przy pomocy dwóch laserów: femtosekundowego i excimerowego.

ZALETY:

+ pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych podczas zabiegu

+ w związku z tym, że laserowana powierzchnia znajduje się pod płatkiem rogówki ( którego grubość wynosi 120-140 mikronów), poprawa ostrości wzroku następuje już następnego dnia po zabiegu.

+ możliwość wykonania zabiegów obu oczu tego samego dnia

+ metoda dozwolona dla pilotów NASA w USA.

WADY:

+ stworzenie płatka rogówki jest większą ingerencją w jej strukturę.

+ brak możliwości wykonania zabiegu przy cienkiej rogówce oka.

 

MIKROSOCZEWKOWA KOREKCJA WZROKU SMILE:

 

+ rodzaj korygowanej wady wzroku: krótkowzroczność, astygmatyzm +  zmiana mocy  optycznej rogówki następuje na skutek wycięcia laserem femtosekundowym bardzo cienkiej soczewki w warstwach wewnętrznych rogówki. Grubość i kształt wyciętej soczewki zależy od rodzaju wady wzroku pacjenta. Cienką soczewkę usuwa się przez niewielkie (do 4mm) nacięcie + zabieg wykonywany laserem femtosekundowym.

ZALETY:

+ pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych podczas zabiegu

+ podczas zabiegu nie wytwarza się płatka, zamiast tego powstaje tylko niewielki nacięcie. Cała ingerencja odbywa się wewnątrz warstw rogówki, bo laser femtosekundowy działa wewnątrz tkanki rogówkowej. Dlatego u osób zakwalifikowanych do tej metody, jest możliwość bardzo szybkiego powrotu do swojej codziennej pracy i obowiązków, na tyle na ile pozwala ostrość wzroku.

+ zabieg jednoetapowy – jeden laser, jedna zintegrowana procedura

+ zabieg ma mniejszy wpływ na nerwy rogówki, które stymulują gruczoły łzowe, przez co lepiej nawilżają one oko. Po zabiegu SMILE rzadko występuje zespół suchego oka.

+ ze względu na małą inwazyjność i najkrótszą rekonwalescencję, metoda SMILE jest szczególnie polecana dla osób aktywnych, które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na dłuższy czas rekonwalescencji po zabiegu.

+ możliwość wykonania zabiegów obu oczu tego samego dnia

WADY:

+ brak możliwości wykonania zabiegu przy nadwzroczności

+ w przypadku astygmatyzmu nie może być on większy niż – 5 dpt, jednak im mniejszy tym lepiej

METODA LASEK 

+ rodzaj korygowanej wady wzroku: krótkowzroczność do – 4 dpt + laserowanie w powierzchownych warstwach rogówki, po odseparowaniu nabłonka +  powrot ostrości wzroku zależy od szybkości gojenia nabłonka, zwykle po 7 – 10 dniach od zabiegu pacjent widzi coraz lepiej + zabieg wykonywany przy pomocy lasera excimerowego.

ZALETY:

+ zabieg trwa krócej niż przy metodzie FEMTO- LASIK i LASIK, bo nie tworzy się płatka rogówki. 

+ metoda polecana dla osób z cienką rogówką, u których nie można wykonać zabiegu LASIK i FEMTO – LASIK.

+ wskazana dla pacjentów uprawiających sporty kontaktowe (np. sztuki walki, piłka ręczna)

+ metoda powierzchniowa

WADY:

+ po zabiegu zakłada się soczewkę opatrunkową, którą zdejmuje się po 3 – 4 dniach od zabiegu.

+ kilka godzin po zabiegu może wystąpić ból, łzawienie, światłowstręt.

+ poprawa ostrości wzroku następuje stopniowo, po 7 – 10 dniach od zabiegu. Rekonwalescencja po zabiegu jest najdłuższa ze wszystkich metod. 

+ nie ma możliwości wykonania zabiegów obu oczu w jednym dniu. Najpierw operuje się jedno oko a po około tygodniu drugie.

+ metodą LASEK nie można skorygować astygmatyzmu, nadwzroczności i krótkowzroczności większej niż 4 dpt.

O czym musisz pamiętać przed zabiegiem?

 • nie zakładaj miękkich soczewek kontaktowych przez 7 dni przed zabiegiem lub inaczej, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.
 • nie zakładaj twardych soczewek przez 2 tygodnie przed zabiegiem lub inaczej, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.
 • nie spożywaj napojów alkoholowych minimum 48 godzin przed korekcją.
 • ogranicz palenie tytoniu, gdyż niekorzystnie wpływa na gojenie rogówki.
 • jeżeli jesteś chory, bierzesz antybiotyki lub masz opryszczkę, przełóż termin zabiegu lub skonsultuj się z lekarzem.

O czym powinieneś pamiętać w dniu zabiegu?

 • nie wykonuj makijażu ani nie używaj żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy ( w tym kremów),
 • w dniu zabiegu nie używaj perfum ani dezodorantów, gdyż wpływają one na pracę lasera excimerowego,
 • nie pij alkoholu oraz mocnej kawy,
 • zjedz lekki posiłek,
 • ubierz się wygodnie,
 • zabierz ze sobą okulary  z filtrem UV,
 • wskazane jest przybycie z osobą towarzyszącą,
 • zaplanuj jak wrócisz do domu – po zabiegu nie  można prowadzić samochodu,
 • panie, które noszą przedłużane rzęsy, powinny je zdjąć na czas zabiegu.
 • na zabieg zgłoś się w maseczce zasłaniającej usta i nos
Jak wygląda zabieg laserowej korekcji wzroku??
Zabieg LASIK
 • na 5 minut przed korekcją pielęgniarka podaje do oka krople znieczulające,
 • na powieki chirurg okulista zakłada niewielką rozwórkę, która uniemożliwi mruganie i pozwoli utrzymać oko otwartym,
 • następnie chirurg za pomocą mikrokeratomu - specjalnego automatycznie sterowanego przyrządu, tworzy płatek rogówki (zajmuje to 10 - 12 sekund),
 • po odchyleniu płatka przeprowadza się modelowanie środkowych warstw rogówki promieniem laserowym,który w ciągu kilku sekund zmienia optykę Twojego oka. Dzięki temu odzyskujesz optymalną ostrość wzroku,
 • następnie płatek układa się z powrotem na swoje miejsce,
 • po zabiegu na oko czasami zakładamy soczewkę opatrunkową na 1 noc.
 • podczas zabiegu pacjent nie odczuwasz dolegliwości bólowych,
 • zabieg jednego oka trwa około 4 - 5 minut i w tym czasie pozbywasz się dokuczliwej wady wzroku. Tego dnia cała procedura w ośrodku zajmuje około 30 - 40 minut.

W naszej klinice istnieje możliwość przeprowadzenia badania kwalifikującego oraz zabiegu laserowej korekcji w tym samym dniu.

 

PROCEDURA JEDNODNIOWA:

 • po wcześniejszym umówieniu terminu oraz otrzymaniu szczegółowych informacji o tym jak przygotować się do badania i zabiegu, zgłaszają się Państwo w wyznaczonym dniu w godzinach porannych na badanie kwalifikujące.
 • jeżeli kwalifikacja przebiegnie pomyślnie, zabieg (jednego oka lub obu oczu) odbędzie się tego samego dnia w godzinach popołudniowych,
 • o możliwości wykonania laserowej korekcji obu oczu w jeden dzień zawsze decyduje lekarz okulista po wykonaniu szczegółowych badań,
 • kontrola pooperacyjna po zabiegu metodą LASIKFEMTO – LASIK oraz SMILE odbywa się na drugi dzień,
 • kontrola pooperacyjna po zabiegu metodą LASEK odbywa się po 3 – 4 dniach od zabiegu.
 • w przypadku zabiegu metodą LASEK nie ma możliwości wykonania zabiegów obu oczu tego samego dnia. Najpierw operowane jest jedno oko a po tygodniu drugie. Prosimy wziąć to pod uwagę przed planowanym przyjazdem. 
Wskazówki dla pacjenta po zabiegu laserowej korekcji wzroku
Po zabiegu:
 • załóż okulary przeciwsłoneczne,
 • nie dotykaj operowanego oka!
 • po powrocie do domu zdrzemnij się przez 2-3 godziny. Odpoczynek i sen zmniejszają dyskomfort,
 • o określonej przez lekarza godzinie rozpocznij stosowanie przepisanych leków,
 • dalsze zalecenia otrzymasz od lekarza podczas pierwszej wizyty kontrolnej. W razie potrzeby lekarz wystawi Ci zwolnienie z pracy.
We wszystkich przypadkach stosowania leków:
 • nie spożywaj alkoholu! (może to dodatkowo nasilić objawy suchości rogówki po zabiegu),
 • nie przekraczaj zalecanej dawki leku,
 • jeśli przyjmujesz inne leki, zgłoś ich stosowanie lekarzowi.
Pierwsze dni i tygodnie po zabiegu:
 • w ciągu pierwszych 3 dni postaraj się odpoczywać i unikaj ostrego światła,
 • używaj regularnie zalecanych kropli,
 • unikaj długiego oglądania telewizji i czytania,
 • nie używaj kosmetyków do oczu przez 3 - 4 tygodnie (np. tuszu do rzęs),
 • unikaj ciężkiego wysiłku fizycznego, pływania i sauny przez około 4 tygodnie po zabiegu.
 • nie przebywaj w zapylonych i zadymionych miejscach,
 • nie prowadź auta przez pierwszy tydzień po zabiegu,
 • przez pierwsze 4 tygodnie, podczas rekonwalescencji, zrezygnuj z opalania, wychodząc z domu słońca używaj okularów z filtrem UV,
 • nie obawiaj się zwiększonego łzawienia lub uczucia suchości oka - to normalna, tymczasowa reakcja; używaj kropli nawilżających zgodnie z zaleceniem lekarza.
  Soczewki kontaktowe i okulary po zabiegu na jednym oku:

  Jeżeli nigdy nie nosiłeś soczewek kontaktowych, a chcesz założyć jedną na nieoperowane oko, skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj, żeby nosić soczewkę prawidłowo i przestrzegać higieny.

  Jeżeli nie chcesz nosić soczewki kontaktowej, możesz posłużyć się starymi okularami, zmieniając szkło korekcyjne po stronie operowanego oka na zwykłe szkło okularowe bez korekcji. Jeżeli jednak Twoje szkło było większe niż 3 dioptrie, możesz odczuwać dyskomfort z powodu różnicy wielkości obserwowanych obiektów .

  Pielęgnacja oczu po zabiegu:
  • w ciągu pierwszych kilku dni unikaj przedostawania się szamponu do oka w trakcie kąpieli, gdyż nasili pieczenie,
  • jeśli chcesz umyć oczy, nie używaj mydła. Ostrożnie przemyj zamkniętą powiekę chusteczką zwilżoną wodą. Postaraj się nie trzeć oczu przy wycieraniu twarzy,
  • promienie UV oraz korzystanie z solarium utrudniają gojenie się rogówki,dlatego zrezygnuj na czas rekonwalescencji przez 4 tygodnie z opalania, używaj okularów z filtrem UV.
  Schemat wizyt kontrolnych po zabiegu LASIK, FEMTO-LASIK, SMILE:

  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, wizyty kontrolne odbywają się:

  • następnego dnia po zabiegu,
  • tydzień po zabiegu,
  • po1 miesiącu,
  • po 3 miesiącu,
  • po 6 miesiącach.
  Schemat wizyty kontrolnych po zabiegu LASEK:

  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, wizyty kontrolne odbywają się:

  • 3 - 4 dni po zabiegu,
  • po tygodniu od zdjęcia soczewki opatrunkowej,
  • po 1 miesiącu,
  • po 3 miesiącach,
  • po 6 miesiącach.

  Nasi pacjenci po wykonanym zabiegu otrzymują pakiet nieodpłatnych badań kontrolnych pooperacyjnych do 3 miesięcy od wykonania zabiegu oraz  krople nawilżające rogówkę oka do stosowania bezpośrednio po zabiegu.

  Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 


  W jakie dni wykonywane są zabiegi laserowej korekcji wzroku?

  Jak należy się przygotować do badania kwalifikującego do zabiegu laserowej korekcji wzroku ?

  Jak się przygotować do zabiegu?

  Co powinienem zabrać ze sobą w dniu zabiegu?

  Czy zabieg jest bezpieczny? Czy mogę stracić wzrok?

  Czy zabieg wykonuje się raz w życiu ?

  Jakie powikłania mogą zdarzyć się po zabiegu?

  Karmię dziecko, czy mogę mieć zabieg?

  Mam przedłużone rzęsy, czy stanowi to przeciwwskazanie?

  Czy mogę po zabiegu pić alkohol?

  Czy po zabiegu mogę się malować?

  Kiedy po zabiegu mogę zajść w ciążę?

  Kiedy można prowadzić auto po zabiegu?

  Po jakim czasie od zabiegu mogę korzystać z komputera?

  Po jakim czasie od zabiegu mogę nurkować?

  Kiedy mogę lecieć samolotem?

  Uprawiam sport, kiedy po zabiegu mogę wrócić do treningów?

  W naszej klinice wykorzystujemy dwa rodzaje laserów do korekcji wad wzroku.

  • LASER EXCIMEROWY  i LASER FEMTOSEKUNDOWY

   

   

  Metoda SMILE – Mikrosoczewkowa korekcja wzroku

  SMILE  jest techniką korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego. Nazwa SMILE oznacza w języku polskim – usunięcie soczewki przez małe cięcie. ( ang. Small Incision Lenticule Extraction).

  W metodzie SMILE zmiana mocy  optycznej rogówki następuje na skutek wycięcia laserem femtosekundowym bardzo cienkiej soczewki w warstwach wewnętrznych rogówki. Grubość i kształt wyciętej soczewki zależy od rodzaju wady wzroku pacjenta. Cienką soczewkę usuwa się przez niewielkie (do 4mm) nacięcie.

  Zabieg SMILE jest wykonywany przy pomocy lasera femtosekundowego .Podczas zabiegu nie usuwa się nabłonka rogówki tak jak przy zabiegu LASEK, oraz nie wykonuje się płatka rogówki tak jak przy zabiegu LASIK lub FEMTO – LASIK. Cała ingerencja odbywa się wewnątrz warstw rogówki, bo laser femtosekundowy działa wewnątrz tkanki rogówkowej. 

  Do zabiegu mikrosoczewkowej korekcji wzroku SMILE kwalifikuje w każdym przypadku lekarz okulista Wrocławskiego Eye – Laser Center po wykonaniu szczegółowych badań okulistycznych. 

  SMILE jest przeznaczony dla osób: z krótkowzrocznością ( od – 1,0 D do -10,0 D),→ z astygmatyzmem (maksymalnie do – 5,0 D)

  Następnego dnia po zabiegu nie ma przeciwwskazań do pracy przy komputerze, oglądania telewizji, czytania książek, biegania, ćwiczeń na siłowni i ogólnej aktywności fizycznej. 

  Podczas zabiegu mikrosoczewkowej korekcji wzroku metodą SMILE niezbędna jest koncentracja i  zachowanie przez pacjenta spokoju – należy patrzeć w światełko fiksacyjne lasera i utrzymywać oko oraz głowę w pozycji  stabilnej. Cięciu laserowemu nie towarzyszy żaden ból. Zaraz po zabiegu pacjentowi podawane są do zoperowanego oka krople przeciwzapalne. Przez parę godzin pacjent może odczuwać lekkie pieczenie i szczypanie po powieką górną. Pełna stabilizacja następuje w ciągu kilkunastu dni po zabiegu.